Skip text

Specialist, Satisfy, Spirits. Our mission is to develop "state-of-the-art software" that exploits these three "S" philosophy with the meaning of a challenge spirit (TRY).

Chính Sách An Ninh Mạngネットワークセキュリティポリシー

1. Chính sách chung về an ning mạng

  Chính sách an ninh mạng thì công tyTry-s Co.,Ltd., ("Công ty chúng tôi") đưa ra các biện pháp phòng ngừa để sử dựng an toàn và hiệu quả trong mạng, bao gồm cả internet.

[Thành lập một bộ phận chuyên trách về mạng]
  Để đảm bảo mạng hoạt động đúng đắn, chúng ta nên thiết lập một bộ chuyên quản lý và điều hành mạng.

[Hoạt động của người quản trị mạng]
  Từ quan điểm bảo vệ và sử dụng đúng đắn thông tin cá nhân, người quản trị mạng sẽ thực hiện các hoạt động sau đối với các loại dữ liệu khác nhau được sử dụng trên các thiết bị như máy tính, phần mềm hay mạng:
  (1) Bảo trì và quản lý các thiết bị mạng như máy tính và mạng
  (2) Quản lý tên đăng nhập và mật khẩu kết nối tới mạng
  (3) An toàn an ning mạng
      ・ Cập nhập phiên bản mới nhất phần mềm diệt virut
      ・ Cập nhập các bản vá mới nhất của hệ điều hành
  (4) Quản lý phần mềm và cập nhập
  (5) Quản lý dữ liệu và sao lưu
  (6) Quản lý và làm mới thông tin đăng ký
  (7) Bảo vệ thông tin cá nhân và loại bỏ thông tin cá nhân mà đã lâu không cần đến
  (8) Tìm hiểu về cách cấu hình và sử dụng mạng
  (9) Xử lý việc phản hồi thất bại
  (10) Ngoài ra, Việc quản lý các hoạt động khác là cần thiết

[Thiết lập các thủ tục trong trường hợp bị lỗi]
  Người quản trị thì chuẩn bị cho an ninh và lỗi về an ninh khi được phát hiện thì phải xử lý bằng các thủ tục có sẵn một cách nhanh chóng.

[Xây dựng các quy tắc về việc sử dụng]
  Dựa trên"Quy Tắc Quản Lý An Ninh Mạng" và chính sách an ninh này, chúng tôi sẽ xây dựng các quy tắc theo tình hình thực tế, với mục đích sử dựng mạng một cách an toàn và đúng cách.

[Xem xét về sức khỏe người dùng và cải thiện môi trường người dùng]
(1) Xét xét cho sự thoải mái như ánh sáng, etc.
(2) Tránh thời gian hoạt động dài của một người trong một ngày, xem xét nó không vượt quá mức gánh nặng cho một người cụ thể.
(3) Giành cho những người cần được quan tâm về sức khỏe, như bệnh về mắt, etc., Nó sẽ được xử lý, một cách thích hợp nhất.

II. Chính sách an ninh cho an ninh mạng

  Chính sách an ninh này thì đưa ra các biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ an ninh mạng tránh khỏi sự truy cập trái phép, phá hủy hoặc thay đổi thông tin.

[Phòng chống sự xâm nhập trái phép bằng tường lửa]
  Chúng tôi sẽ đưa vào một tường lửa nằm giữa sự kết nối máy tính với mạng nội bộ(LAN)để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp phát từ bên ngoài.

[Bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu]
  Quản trị viên và người quản trị mạng phải nỗ lực bảo vệ dữ liệu gồm thông tin người dùng và thực thi các biện pháp ngăn chặn sự rò rỉ thông tin:
  (1) Để ngăn chặn việc truy cập từ bên ngoài đến dữ liệu cá nhân và dữ liệu có tính bảo mật cao trên chình duyệt thì lưu trữ nó trên máy chủ có tính bảo mật cao hoặc thiết bị lưu trữ di động được quản lý.
  (2) Tránh việc gửi các thông tin cá nhân như tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh ..vv.Ngoài ra chú ý việc nhận thông tin cá nhân bằng cách sử dụng mạng.

[Phòng, chống truy cập trái phép]
(1) Phải quản lý ID người dùng và mật khẩu, không được nói và cho người khác xem thông tin đó.
(2) Cẩn thận khi làm việc với quyền quản trị.
(3) Khi không có sự cho phép không được sử dụng thu mục, máy tính hoặc mạng của người khác.
(4) Không kết nối từ mạng bên ngoài vào mạng nội bộ.

[Phản ứng lại với virut máy tính]
(1) Các thiết bị kết nối tới mạng, thường xuyên kiểm tra bằng phần mềm virut, nếu có phát hiện bất thường thì phải báo cho người kiểm soát và ngưng sử dụng thiết bị đó ngay lập tức.
(2) Không sử dụng máy tính không được cài đặt phần mềm diệt virut.
(3) Bạn phải thực hiện kiểm tra virut trước khi sử dụng tập tin đính kèm của email hoặc tải xuống các tập tin thực thi.
(4) Luôn luôn quản lý để có thể ứng đối với các loại virut mới nhất.
(5) Việc sử dụng mạng phải đảm bảo, các hoạt động phù hợp như:cải thiện dùng các bản ghi, các danh sách bản ghi phải được quản lý và kiểm tra virut..vvv.

[Bảo đảm duwxx liệu]
  Sao lưu dữ liệu theo định kỳ, quản lý dữ liệu sao lưu đúng cách.

[Phản hồi tới các vấn đề an ninh]
  Trong trường hợp có vấn đề về an ninh như xâm nhập trái phép hoặc một máy tính bị nhiễm virut ngay lập tức thông báo cho người quản trị mạng qua người quản lý và thực hiện theo các hướng dẫn .

[Hướng dẫn cho người dùng]
  Người giám nên hướng dẫn cho người dùng về quản lý thông tin và đảm bảo an ninh.

III. Chính sách an ninh khi sử dụng internet

  Chính sách an ninh này đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho sự an toàn khi sử dụng Internet của người dùng, thông tin của chúng tôi(khi trên bảng của trang/cung cấp buổi hội thảo vv..)bao gồm cả nhân viên chúng tôi.

[Phổ cập thông tin bằng cách sử dụng trang web]
(1) Xử lý khi nhận được thông tin
  Thông tin lấy trên Internet sẽ được sử dụng đúng đắn và tôn trọng bản quyền và điều lệ liên quan.Nỗ lực để sử dụng một cách đúng đắn nhất.
(2) Chỉnh sửa hoặc xóa nội dung khi gửi thông tin
  Nếu bạn nhận được một yêu cầu để chỉnh sửa hoặc xóa nội dung của một kịch bản, có biện pháp kịp thời theo yêu cầu.

[Sử dụng ghi chú trên thư điện tử]
(1) Quản lý toàn bộ thông tin cá nhân như tên người dùng và mật khẩu.
(2) Không sử dụng tài khoản email của người khác.
(3) Không được mạo danh người khác hoặc xuyên tạc tổ chức của bạn.
(4) Cho thông tin liên lạc người gọi vào cuối tin nhắn.
(5) Không gửi một chuối thư với cùng nội dung tin nhắn, không nhận chuỗi thư.
(6) Không gửi thư rác, thư nội dung không tốt đến những địa chỉ không được xác định.
(7) Không gửi đi những tin nhắn có nội dung lớn.
(8) Không gửi các chương trình gây hại cho máy tính.
(9) Không gửi các tin nhắn có nội dung phỉ báng cá nhân hoặc tổ chức.
(10)Không truyền đi thông tin vi phạm quyền cá nhân.
(11)Không truyền đi các thông tin vi phạm bản quyền.
(12)Không gửi các thông tin cá nhân (thông tin cá nhân, mật khẩu, số thẻ tín dụng, vv..).
(13)Không quảng cáo tôn giáo, tín ngưỡng hoặc truyền tải các thông tin mang tính tuyên truyền.
(14)Không truyền tải các thông tin về hoạt động chính trị, như tuyên truyền bầu cử cho một nhóm hoặc một tổ chức chính trị.
(15)Khi nhận được thư điện tử thì không tiết lộ nội dung cho bên thứ ba khi không có sự cho phép hay ủy quyền của người gửi.
(16)Nếu bạn chuyển tiếp hoặc gửi lại nội dung thư điện tử thì không được thay đổi nội dung của văn bản gốc.
(17)Nếu bạn muốn rút gọn lại nội dung của thư điện tử đã nhận, thì bạn phải ghi chú rõ ràng để phân biệt với văn bản gốc.Cung cấp thông tin để có thể xác nhận nội dung gốc cho người nhận.
(18)Tránh sử dụng tiếng lóng và từ ngữ viết tắt.
(19)Không sử dụng các ký tự phụ thuộc khuôn mẫu hoặc ký tự tạo của riêng bạn.
(20)Không sử dụng thư điện tử cá nhân.
(21)Không sử dụng nó cho các hành vi vi phạm luật pháp, trật tự công cộng hơn nữa là về đạo đức.

IV. Thực thi các thông tin về chính sách an ninh

  Chính sách an ninh này đưa ra các biện pháp phòng ngừa cần thiết cho người sử dụng mạng thông tin của chúng tôi, gồm cả nhân viên của chúng tôi(thông báo trên trang hoặc đưa ra các buổi hội thảo)có thể tạo nên việc sử dụng thông tin chính xác.

[Việc thu thập thông tin phải đúng đắn]
(1) Khi thu thập thông tin cá nhân thì phải nêu rõ mục đích và thực hiện nó một cách thích hợp giống như thu thập thông tin qua các câu hỏi đưa ra.
(2) Tuân thủ các quy định của "Privacy Protection Ordinance".
(3) Phải tuân thủ quy định luật về bản quyền, sử dụng vượt qua nội dung bản quyền "Copyright Act" phải được sự ủy quyền từ tác giả.
(4) Chú ý đến sự chính xác và độ tin cậy của thông tin mà bạn thu thập.

[Thực thi các biện pháp liên quan đến việc truyền tải thông tin]
(1) Không vi phạm quyền riêng tư người khác như tiết lộ thông tin cá nhân của người khác.
(2) Tôn trọng bản quyền và cẩn thận để không làm tổn hại đến quyền công dân của người khác.
(3) Chúng tôi chịu trách nhiệm về các thông tin truyền tải và cố gắng truyền tải các thông tin chính xác và đáng tin cậy.

[Thực thi giao tiếp]
(1) Thực thi các hoạt động liên lạc theo quy tắc trong mạng.
(2) Luôn luôn nhận thức sự hiện diện của người khác và trao đổi tin nhắn theo từng tình huống.


バナースペース

Microsoft Partner

株式会社トライエス

フリーダイヤル:0120-07-7523

岡山本社
〒700-0927
岡山市北区西古松324-107
シンニチロビル 4F
TEL:086-245-6850

東京オフィス
〒160-0023
東京都新宿区西新宿5-7-1

若月ビル 3F
TEL:03-6304-2301

宇都宮事業所
〒321-0964 
栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6
宇都宮西口ビル 9F (ララスクエア)

TEL:028-601-7940

TRY-S Co.,Ltd.

Toll Free: 0120-07-7523

Okayama Head Office
4F Shinnichiro Building
324-107 Nishifurumatsu, Kita-ku, Okayama City 
〒700-0927
TEL:086-245-6850

Tokyo Office 
3F Wakatsuki Building
5-7-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo-to
〒160-0023
TEL:03-6304-2301

Utsunomiya Office
9F Utsunomiya Nishiguchi Building
1-4-6 Ekimae douri, Utsunomiya City, Tochigi Prefecture
〒321-0964
TEL:028-601-7940